مدیر عامل


 
 
 
سید رضا فاطمی امین

سوابق اجرایی

مهم‌ترین سوابق اجرایی عبارت‌اند از:
 1. مدیرعامل؛ موسسه نورالثقلین؛ 1375 - 1380
 2. مجری پروژه شهر سالم مشهد؛ از دی 1382 تا شهریور 1384
 3. مشاور برنامه‌ریزی راهبردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان؛ از فروردین 1385 تا اردیبهشت 1386
 4. مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور؛ از مرداد 1385 تا مرداد 1386
 5. معاون برنامه‌ریزی و ارزیابی ستاد تبصره 13؛ از مرداد 1386 تا بهمن 1386
 6. قائم‌مقام ستاد تبصره 13؛ از بهمن 1386 تا مرداد 1387
 7. مشاور وزیر صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی؛ از شهریور 1387 تا بهمن 1389
 8. رئیس ستاد تحول صنایع و معادن؛ از آذر 1387 تا شهریور 1392
 9. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران؛ از آذرماه 1388 تا شهریور 1392
 10. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ از آذرماه 1388 تا شهریور 1392
 11. عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ از آذرماه 1388 تا آبان 1391
 12. معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن؛ از بهمن 1389 تا شهریور 1390
 13. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ از شهریور 1390 تا آبان 1391
 14. عضو شورای عالی آموزش ‌و پرورش؛ اسفند 1389
 15. عضو شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ از شهریور 1390 تا شهریور 1391
 16. عضو کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)؛ در سال 1389
 17. رئیس کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ اسفند 1390
 18. عضو و دبیر ستاد سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن؛ فروردین 1390
 19. عضو کارگروه اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی؛ اسفند 1389
 20. سخنگوی ورزات صنایع و معادن؛ فروردین 1390
 21. عضو کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اردیبهشت 1391
 22. مجری طرح «تحقیقات اساسی بخش صنعت و معدن» و طرح «مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی»؛ از اسفند 1389 تا آبان 1391
 23. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهبردهای صنعتی، معدنی و تجاری؛ از آبان 1391 تا آبان 1392
 24. مجری طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت؛ از آبان 1391 تا آبان 1392
 25. مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس پروژه‌های اقتصادی تولیدی؛ از آبان 1391 تا خرداد 1392
 26. عضو هیئت‌مدیره شرکت صنعت و معدن مفید (متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)؛ از فروردین 1393 تا تیر 1394
 27. عضو هیئت‌مدیره شرکت پترو مفید (متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)؛ از تیر 1394 تا 1395

سوابق علمی

تألیفات

 1. کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، 1392، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
 2. کتاب برنامه راهبردی فراورده‌های غذایی، 1392، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
 3. کتاب برنامه راهبردی تجهیزات حمل‌ونقل، 1392، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
 4. کتاب برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، 1392، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
 5. کتاب مبانی مدیریت دانش هم‌افزا، 1393، نشر هم‌افزا

تحصیلات

 1. کارشناسی مهندسی الکترونیک؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1371 - 1376
 2. کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی؛ علم و صنعت ایران؛ 1376 - 1378